วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กรอบรูปพื้นหลังเบลอๆ ซอฟต์ๆ เหมือนฝัน กรอบไม้สีเหลือง

กรอบรูปซอฟต์ๆ น่ารักๆ กรอบสีเหลือง แต่งกรอบด้วยหมวก ดอกไม้