วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรอบรูปไม้ กรอบรูปหลุยส์ หรูหรา

กรอบไม้สีโอ๊ค สีทอง ติดดอกกุหลาบสีเหลือง และแดง เคลื่อนไหว

ดู"กรอบรูปไม้ กรอบรูปหลุยส์ กรอบแนวโบราณ(2)"ทั้งชุด