วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรอบแนวตั้ง "โพสคำพูดได้" ต้นไม้ ทุ่งหญ้า แนวภาพวาด

กรอบรูปใส่รูป และโพสข้อความได้ โทนภาพสี ขมพูอมส้ม อ่อนๆ


ดู"กรอบแนวตั้ง โพสคำพูดได้ (1)"ทั้งชุด